Recent notarieel nieuws bij Notariaat Erik Dicou uit Breda

Aanpassing hypotheekgarantie per 2019

25 september, 2018
De bovengrens van aankoopprijzen van huizen voor hypotheekgarantie gaat per 1 januari 2019 flink omhoog. Dit jaar nog kom je in aanmerking voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) als je een huis koopt dat maximaal EUR 265.000 kost. Als je in 2019 een huis koopt wordt die grens waarschijnlijk opgetrokken tot EUR 290.000. Als je daarbovenop nog energiebesparende maatregelen treft, gaat de bovengrens nog verder omhoog, tot boven de drie ton. lees verder

Als bedoeling van partijen afwijkt van statuten bv

19 september, 2018
Notarissen en Kamers van Koophandel zien dagelijks voorbeelden voorbij komen waarin twee bv's bestuurder en aandeelhouder zijn in een dochter-bv. Als een van de aandeelhouders-bv's haar aandelen wil gaan overdragen aan een derde, is het de vraag of die aandelen eerst aan de collega-aandeelhouder moeten worden aangeboden of zonder aanbieding direct aan een derde kunnen worden overgedragen.
lees verder

Dertig-dagen-clausule

19 september, 2018
Echtparen of samenwoners zonder kinderen willen elkaar vaak tot enig erfgenaam benoemen. Maar stel dat zij een auto-ongeluk krijgen en de man op slag dood is en zijn vriendin veertien dagen later overlijdt, dan vererft eerst het vermogen van de man naar de vriendin en vervolgens, als zij komt te overlijden, naar bijvoorbeeld de familie van de vriendin.
Los van het feit dat de meeste mensen het zuur vinden als de gehele erfenis naar de schoonfamilie verdwijnt, is het ook de vraag of de vriendin erfbelasting moet betalen.
lees verder

Recreatiewoning soms aangemerkt als eigen woning

19 september, 2018
In de regel kan een huis op een recreatiepark voor de fiscus niet kwalificeren als eigen woning. Soms lukt dat wel. Het gaat erom of het huis het middelpunt is van de persoonlijke belangen van de eigenaar. De vraag is alleen hoe die voorwaarde is ingevuld. Dat bleek onlangs uit een uitspraak van het Hof Den Haag.
lees verder

Tijdig voorbereiden op btw-verhoging

2019 12 september, 2018

Met ingang van 1 januari 2019 gaan alle ondernemers die nu nog onder het 6% btw-tarief vallen, 9% btw betalen. Die verhoging wordt opgenomen in het Belastingplan dat op komende Prinsjesdag aan het parlement wordt aangeboden. Dat vraagt om tijdige voorbereiding door de betreffende ondernemers.

lees verder

Wetsvoorstel lastig bij internationale huwelijken

12 september, 2018
Trouwen was tot 1 januari 2018 betrekkelijk eenvoudig in Nederland. Wie niet vóór het huwelijk naar de notaris ging om huwelijkse voorwaarden te maken, had na het ja-woord het hele vermogen gemeenschappelijk met de echtgenoot. Inmiddels is dat anders!
Sinds 1 januari 2018 geldt dat zonder huwelijkse voorwaarden alle bezittingen van vóór het huwelijk privé blijven, en dat alles wat de echtgenoten tijdens huwelijk krijgen, gezamenlijk vermogen wordt.
lees verder

Hogere vrijstelling voor zieke of gehandicapte kinderen

12 september, 2018
Kinderen die een erfenis krijgen, hoeven niet over de hele erfenis erfbelasting te betalen. Een deel is vrijgesteld.
In 2018 is de vrijstelling voor kinderen EUR 20.371 per kind. Het is minder bekend dat voor zieke of gehandicapte kinderen een hogere vrijstelling geldt, namelijk EUR 61.106 (2018).
lees verder

Ouders dragen vaker bij aan aankoop huis door kinderen

5 september, 2018
Sinds de woningmarkt weer op volle toeren draait en de prijzen in veel plaatsen hoger en hoger worden, krijgen starters het steeds lastiger om aan een koopwoning te komen. De overheid wil het lenen voor de aankoop van een woning ontmoedigen en heeft per 1 januari van dit jaar de hypotheeknormen weer verder aangescherpt. Voorheen kon nog tot 110 % van de executiewaarde geleend worden bij een bank of andere geldverstrekker nu is dat nog maar 100 %.
lees verder

Goed voorbereid op afschaffing dividendbelasting en verlaging vennootschapsbelasting

5 september, 2018
De beoogde afschaffing van de dividendbelasting in combinatie met de verlaging van de vennootschapsbelasting, leidt tot een verhoging van de box 2 heffing. Dat betekent dat, indien je nog niet uitgekeerde winst in uw besloten vennootschap heeft, je er verstandig aan doet om over uitkering daarvan na te denken.
lees verder

Kan ik in mijn testament mijn uitvaart regelen?

5 september, 2018
Ja, dat kan. Je kunt in jouw testament opnemen of je begraven of gecremeerd wilt worden. Verder kun je bepalen of jouw as moet worden verstrooid (en waar) of moet worden bijgezet.


Als je begraven wil worden in een familiegraf, is het raadzaam op te nemen waar het familiegraf zich bevindt, en onder welk nummer. Vermeld ook bij welke uitvaartverzekering je eventueel een verzekering hebt lopen. Dat voorkomt veel zoekwerk voor de erfgenamen.

VRAGEN? NEEM CONTACT OP