Nieuws

Onterfde echtgenoot

16 augustus, 2017

<p>Je hoort het niet vaak, maar een onterving van de echtgenoot of echtgenote is mogelijk. Als de echtgenoot door de onterving geen dak meer boven het hoofd heeft, of niet meer rond kan komen, zijn er gelukkig wel mogelijkheden om een oplossing af te dwingen.</p> <p>Als een echtgenoot door de onterving niet meer in de gezamenlijk bewoonde woning mag blijven, kan hij eisen dat hij een recht krijgt om toch de woning en inboedel te blijven gebruiken. </p>
lees verder


Ben ik erfgenaam?

16 augustus, 2017

<p>Regelmatig wordt op ons kantoor de vraag gesteld: "Hoe komt men er na mijn overlijden achter dat ik een testament heb?". Andersom zijn er ook veel mensen die zich - soms stiekem - afvragen: "Zou ik erfgenaam zijn"?</p>
lees verder


Gemeentegrond door verjaring naar gebruiker

16 augustus, 2017

<p>Veel mensen in ons land hebben al jarenlang een stukje grond van de gemeente in 'gebruik', vrij vaak ook omheind en afgesloten van de buitenwereld. Soms vraagt de gemeente de gebruiker om te stoppen met het gebruiken van de grond, bijvoorbeeld om er werkzaamheden op uit te voeren. Wat kunt u als gebruiker daartegen doen?</p>
lees verder


Meer risico op bestuurdersaansprakelijkheid in samenwerkingsconstructies

14 augustus, 2017

<p>De regel bij bestuurdersaansprakelijkheid is dat aansprakelijkheid van een rechtspersoon die ook bestuurder is van een andere rechtspersoon, ook hoofdelijk geldt voor iedereen die op het moment dat de aansprakelijkheid ontstond, bestuurder van die rechtspersoon was. Dat geldt ook als de aansprakelijkheidsstelling een onrechtmatige daad betreft.</p>
lees verder


Fiscus let op te belasten vergoeding bij uitstel levering

14 augustus, 2017

<p>Overdrachtsbelasting wordt geheven bij levering van een onroerende zaak. Voor berekening van de overdrachtsbelasting wordt de waarde van de onroerende zaak als uitgangspunt genomen. Die waarde moet minimaal gelijk zijn aan de waarde van de zogenaamde tegenprestatie. Wat valt daar wel en niet onder?</p>
lees verder


Huwelijk niet rechtsgeldig

14 augustus, 2017

<p>Heeft u al eens een uitnodiging ontvangen voor een huwelijk op een exotische locatie? Het komt steeds vaker voor dat een bruidspaar ervoor kiest om in het buitenland te trouwen. Het feest en de foto's zullen ongetwijfeld fantastisch zijn, maar het is ook belangrijk om het officiële gedeelte goed te regelen.</p>
lees verder


Pleidooi voor gebruik spaar- of verzekeringsuitkering voor verbouwing

26 juli, 2017

<p>Het ministerie van Financiën heeft van verschillende kanten pleidooien ontvangen om mogelijk te maken dat uitkeringen van kapitaalverzekeringen of bankspaarrekeningen worden gebruikt voor een verbouwing. Uiteraard is het daarbij dan de insteek dat over die uitkering geen belasting hoeft te worden betaald. Tot nu toe is dat alleen mogelijk als met dat geld een hypotheek of andere woningschuld wordt afgelost.</p>
lees verder


Bedrijfsopvolgingsregeling geldt niet voor erfgenamen aandeelhouder

26 juli, 2017

<p>Een BV die onroerend goed beheert - bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, appartementen of percelen grond - wordt door de Belastingdienst niet beschouwd als materiële onderneming. Erfgenamen van de aandeelhouder kunnen daarom geen aanspraak maken op de bedrijfsopvolgingsregeling.</p>
lees verder


Executeur vergeet onterfde erfgenaam

26 juli, 2017

<p>Iemand die executeur is en een nalatenschap afwikkelt heeft een aantal belangrijke taken. Eén daarvan is het betalen van de schulden van de nalatenschap. Als de executeur dat niet zorgvuldig doet kan het voorkomen dat hij aansprakelijk wordt gesteld door schuldeisers.</p>
lees verder


Onderlinge verkoopprijzen niet geschikt voor WOZ-waardering

12 juli, 2017

<p>Het komt ook in Nederland voor dat men binnen bepaalde gemeenschappen - bijvoorbeeld geloofsgemeenschappen - woningen eerst aan elkaar aanbiedt voordat deze op de vrije markt te koop worden aangeboden. De vraag is welke waarde dan moet worden aangehouden voor bepaling van de WOZ-waarde. </p>
lees verder


Nieuwe Heilaarstraat 1 Telefoon (076) 522 35 77 info@dicou.nl Twitter
4813 AR Breda Telefax (076) 522 09 83 www.dicou.nl