Nieuws

Vergeet de levensverzekering niet!

21 juni, 2017

<p>De meeste mensen weten wel, dat je bij het krijgen van een erfenis goed moet opletten dat je geen schulden erft. Niks doen, en eerst naar de notaris voor voorlichting! Zo luidt het advies. Door slimme keuzes te maken, word je namelijk niet zelf aansprakelijk voor een negatieve nalatenschap.</p> <p>Als een nalatenschap zeer veel schulden lijkt te bevatten is het soms raadzaam om de nalatenschap te verwerpen. Houd er daarbij wel rekening mee dat uw eventuele afstammelingen vervolgens in uw schoenen komen te staan, en wellicht ook willen verwerpen. </p>
lees verder


De boedel beschrijven bij een langstlevende testament

21 juni, 2017

<p>Veel ouders maken een langstlevende testament. Hierdoor moeten de kinderen wachten op hun erfdeel tot de langstlevende er ook niet meer is. </p> <p>Er zijn diverse mogelijkheden om een langstlevende testament te maken. Maar doorgaans is het zo dat, nadat de eerste ouder is overleden, de kinderen hun erfdeel niet uitbetaald krijgen, maar een vordering houden op de langstlevende ouder. Dit kan natuurlijk ook een stiefouder zijn. </p>
lees verder


Opvolgend bestuurder BV niet altijd aansprakelijk

21 juni, 2017

<p>Er kunnen zich situaties voordoen waarin een opvolgend bestuurder niet aangesproken kan worden op handelingen van zijn of haar voorganger. Dat is bijvoorbeeld het geval als een enig bestuurder van een onderneming overlijdt en er een pro forma bestuurder komt om lopende zaken af te handelen en de vennootschap te ontbinden. </p>
lees verder


Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij samenwoners

14 juni, 2017

<p>Waar gehuwden bij een scheiding meestal hun notaris of advocaat raadplegen, maken samenwoners vaak zelf afspraken als zij uit elkaar gaan.</p>
lees verder


Nieuwe regels functioneren VvE per 2018

14 juni, 2017

<p>Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan, of is 0,5% van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Alleen als 80% van de eigenaren akkoord is, kunnen zij afzien van storten in een onderhoudsfonds. Zij zullen het onderhoud dan van keer tot keer moeten betalen.</p>
lees verder


Huwelijkse voorwaarden voorkomen niet altijd privégevolgen bij faillissement

14 juni, 2017

<p>Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en wordt u geconfronteerd met faillissement van (de onderneming van) uw partner, dan kunt u alles wat van u is en niet in de gemeenschap valt, weer terugnemen. Voor bezit uit beleggingen en dergelijke moet u echter bewijs leveren in de vorm van documenten. Getuigenbewijs is daarbij niet voldoende.</p>
lees verder


Verplichte aangifteformulieren schenkbelasting

7 juni, 2017

<p>De ontvanger van een schenking moet daarvan aangifte doen. Of u daadwerkelijk schenkbelasting moet betalen hangt af van de grootte van het bedrag en of er vrijstellingen van toepassing zijn. </p> <p>Krijgt u in een jaar een schenking dan moet de aangifte uiterlijk 1 maart van het jaar daarna binnen zijn. Dus als u in 2017 een schenking ontvangt moet uw aangifte uiterlijk 1 maart 2018 ingediend zijn bij de belastingdienst. </p>
lees verder


Testamentair bewindvoerders strafrechtelijk veroordeeld voor verduistering

7 juni, 2017

<p>Veel ouders nemen een regeling op in hun testament, speciaal bedoeld om te voorkomen dat hun jonge kinderen de erfenis gaan verbrassen. </p>
lees verder


Borgstelling zonder toestemming echtgenoot meestal problematisch

7 juni, 2017

<p>Wie zich wil inkopen in bijvoorbeeld een maatschap, leent daarvoor in veel gevallen geld bij de bank. Een dergelijke financiering slaagt meestal wel, de bank eist daarover dan wel een persoonlijke borgstelling. Ook dat is in de meeste gevallen geen probleem. Totdat er wel een probleem ontstaat en blijkt dat de echtgenoot of echtgenote daar geen toestemming voor heeft gegeven. De vraag is op wiens bordje het probleem dan uiteindelijk terecht komt.</p>
lees verder


Monddoodclausule met gevolgen voor latere kopers is nietig

31 mei, 2017

<p>Wie twee panden naast elkaar heeft en er een van verkoopt, moet er rekening mee houden dat hij de koper daarvan niet met verplichtingen kan opzadelen die de koper bij eventuele latere (door)verkoop ook aan de volgende koper moet doorgeven. </p>
lees verder


Nieuwe Heilaarstraat 1 Telefoon (076) 522 35 77 info@dicou.nl Twitter
4813 AR Breda Telefax (076) 522 09 83 www.dicou.nl